Turvallinen osallistumisvaraus: Huomioimme vallitsevan maailmantilanteen myös peruutusehdoissamme. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli peruutus johtuu koronaan liittyvistä matkustusrajoituksista joko Ranskassa tai kotimaassasi, palautamme suorituksesi täysimääräisenä. 

The Happy Hamletin erityisehdot
1.1.2021

Räätälöityjen palvelujemme erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja. Yksityiskohtaiset ehdot määräytyvät pakettikohtaisesti ja ne ilmoitetaan varausvahvistuksessa. Maksamalla varausmaksun asiakas tai ryhmä hyväksyy erityisehdot.

Paketin tilaaminen ja palvelusopimus

Palvelusopimus syntyy ja tilaus on asiakkaalle sitova, kun varausmaksu on suoritettu eräpäivään mennessä. Suorittamalla maksun asiakas hyväksyy samalla kaikki ne ehdot, jotka Happy Hamlet on kyseistä pakettia varten asettanut.

Varausmaksu on, jollei pakettikohtaisissa ehdoissa toisin mainita, 30% kokonaishinnasta ja se erääntyy 14 vrk varausvahvistuksesta. Varauksen yhteydessä Happy Hamlet antaa pankkiyhteystiedot, viitenumeron ja eräpäivän maksua varten. Maksut suoritetaan aina Happy Hamletin pankkitilille.

Pankki: Banque Populaire Occitane, France
IBAN: FR76 1780 7000 3495 4219 1445 577

Asiakkaan saama lasku toimii varausvahvistuksena. Happy Hamletille tilaus on sitova viikon kuluttua siitä, kun maksu on saapunut, ellei Happy Hamlet tämän ajan kuluessa ole ilmoittanut, ettei halua sitoutua tilaukseen.

Koska painettuna saataviin tietoihin voi tulla muutoksia painamisen jälkeen, saattavat mahdollisten esitteiden ja varausvahvistusten yhteydessä annetut tiedot olla osittain eriäviä. Tällöin varausvahvistuksen yhteydessä annetut tiedot kumoavat vastaavat esitetiedot. Maksamalla varausmaksun asiakas samalla hyväksyy yllämainitut muutokset.

Kun paketti varataan alle 60 vrk ennen lähtöpäivää
• Koko paketin hinta maksetaan varauksen yhteydessä. Lasku erääntyy 14 vrk varausvahvistuksesta.

Kun paketti varataan vähintään 60 vrk ennen lähtöpäivää
• Varausmaksu on 30 % retriitin hinnasta, varausmaksun eräpäivä on 14 vrk varauksen teosta.
• Loppumaksu erääntyy maksettavaksi 45 vrk ennen paketin aloitusajankohtaa.

Mikäli näitä maksuehtoja ei noudateta, Happy Hamletilla on oikeus purkaa sopimus ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitetun pakettihinnan lisäksi Happy Hamlet ei peri palvelu- tai muita lisämaksuja. Paketin hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluviksi.

Varausmuutokset

Nimenmuutokset ovat sallittuja saapumispäivään saakka, eikä erillisiä kuluja peritä. Asiakas vastaa itse mahdollisista lentolippuun (tai muuhun matkustamiseen tarvittavaan lippuun) vaadittavista nimenmuutoksista ja niistä aiheutuvista kuluista.

Paketin peruuttaminen

Peruutuksesta on ilmoitettava Happy Hamletille. Paketin peruutusajankohdaksi katsotaan se aika, jolloin Happy Hamlet saa tiedon peruutuksesta.

Paketin peruuttaminen ilman erityistä syytä

• Kun paketti peruutetaan viimeistään 90 vrk ennen aloitusajankohtaa, varausmaksu palautetaan kokonaisuudessaan lukuun ottamatta 50 € hallinnointikulua.
• Kun paketti peruutetaan viimeistään 45 vrk ennen aloitusajankohtaa, peritään peruutuskuluina varausmaksu.
• Kun paketti peruutetaan 45–31 vrk ennen aloitusajankohtaa, peritään peruutuskuluina 50 % paketin hinnasta.
• Kun paketti peruutetaan 30-15 vrk ennen aloitusajankohtaa, peritään peruutuskuluina 75 % paketin hinnasta.
• Kun paketti peruutetaan myöhemmin kuin 15 vrk ennen paketin aloitusajankohtaa, peritään peruutuskuluina koko paketin hinta.

Mikäli paketin hintaan sisältyy tapahtumalippuja, maksetaan lippujen hinta varausmaksun yhteydessä. Peruutuskulut tapahtumalipuista ovat 100 %. Takaisinmaksua ei anneta peruutuksen yhteydessä eikä käyttämättä jääneistä lipuista.

Asiakkaan oikeus peruutukseen ylivoimaisen esteen vuoksi

Asiakkaalla on valmismatkalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus (Valmismatkalaki 15 §). Varaamme oikeuden rajoittaa asiakkaan oikeutta peruuttaa sopimus Valmismatkalain 15§ 1 mom. 3 kohdan perusteella, jos peruuttamiskustannukset jäisivät kokonaan tai pääasiassa Happy Hamletin kannettaviksi sen vuoksi, että pakettia ei voida myydä toiselle paketin yksilöllisyyden, erityisluonteen tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia.

Happy Hamletilla on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista. Happy Hamlet ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen menettämästään liikevoitosta. Asiakkaan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä Happy Hamletille ja osallistumisen este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava Happy Hamletille niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole asiakkaalle kohtuuttoman vaikeaa.

Happy Hamletin peruutus- ja muutosoikeus

Happy Hamletilla on oikeus peruuttaa paketti riittämättömän osanottajamäärän vuoksi. Paketin toteuttamisen edellyttämä minimihenkilömäärä ilmoitetaan varausvahvistuksen yhteydessä. Peruuttamisesta on ilmoitettava viimeistään 45 vrk ennen paketin aloitusajankohtaa. Mikäli paketti peruuntuu Happy Hamletin toimesta, asiakkaalle palautetaan kaikki suoritetut maksut kokonaisuudessaan.

Mikäli paketin teemaan liittyvien aktiviteettien asiantuntija-ohjaaja äkillisesti sairastuu tai muuten estyy tekemästä työtään, pidätämme oikeuden käyttää englanninkielistä asiantuntija-ohjaajaa, kunnes saamme tilalle suomenkielisen. Pidätämme oikeuden pakottavassa tilanteessa vaihtaa myös ohjelmassa etukäteen nimetty asiantuntija-ohjaaja toiseen henkilöön, mikä ei oikeuta hinnanalennukseen tai kuluttomaan peruutukseen.

Hinnanmuutokset

Happy Hamlet pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat perustuvat tarjousta tehtäessä voimassa oleviin hinnastoihin. Happy Hamlet varaa oikeuden muuttaa paketin hintaa sopimuksen tekemisen jälkeenkin seuraavilla perusteilla: valuuttakurssimuutokset, Happy Hamletista riippumattomat kuljetuskustannusten muutokset, uudet ja muuttuneet verot ja maksut. Kuluttaja-asiamiehen antamien ohjeiden mukaan hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen paketin aloitusajankohtaa voimassa ollutta valuuttakurssia.

Hinnat ovat voimassa siitä hetkestä lähtien kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske sitä ennen varattuja paketteja. Happy Hamlet pidättää oikeuden tarjota kampanjakohtaisesti tai harkintansa mukaan ylimääräisiä etuja asiakkaille tai osalle asiakkaista, mutta ei kuitenkaan ole velvoitettu tarjoamaan näitä kaikille asiakkaille.

Happy Hamletin vastuunrajoitukset

Happy Hamlet ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Happy Hamlet ei myöskään vastaa asiakkaille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista.

Ryhmät

Ryhmäksi katsotaan seurue, johon kuuluu vähintään kuusi (6) henkilöä ja jotka osallistuvat yhteisillä järjestelyillä samaan pakettiin samana ajankohtana.

Ryhmänkerääjä/-johtaja on asiakkaiden yhdyshenkilö, jollei muuta ole sovittu. Yhdyshenkilöllä on oikeus sopia järjestelyistä Happy Hamletin kanssa asiakkaita sitovasti. Ryhmällä on omat maksu- ja peruutusehtonsa, jotka yhdyshenkilö saa varauksen yhteydessä. Yhdyshenkilö vastaa siitä, että ryhmän jäsenet saavat tiedon ehdoista ja muista sovituista asioista. Yhdyshenkilö vastaa myös siitä, että ryhmän jäsenten nimet ja muut tarvittavat tiedot ovat oikein. Happy Hamlet ilmoittaa ryhmäehdot asiakkaiden yhdyshenkilölle ryhmää varattaessa.

Arvonlisävero

Ranskan verohallinnon ja lainsäädännön mukainen arvonlisävero sisältyy palvelupaketin hintaan ja se ilmoitetaan eriteltynä laskussa. Arvonlisäveron osuus on arvonlisäverovelvolliselle yritykselle vähennyskelpoinen.

Asiakkaan vastuu

Asiakkaan on annettava Happy Hamletille sellainen osoite ja puhelinnumero, johon hänelle voidaan toimittaa tieto pakettia koskevista asioista myös paketin toteuttamisen aikana.
Jos asiakas ei saavu paikalle sovittuun aloitusajankohtaan mennessä, Happy Hamletilla on oikeus peruuttaa asiakkaan muut paketin hintaan sisältyvät palvelut. Asiakas, joka eroaa muusta ryhmästä eikä käytä varaamaansa majoitusta joko lainkaan, tai käyttää siitä vain osan, on velvollinen ilmoittamaan siitä jo varausvaiheessa tai viimeistään välittömästi kohteeseen saapuessa ja hän on itse vastuussa (matka)järjestelyistään. Käyttämättä jääneistä palveluista ei suoriteta hyvitystä.

Asiakkaan on itse huolehdittava tarvitsemistaan asiakirjoista (passi, matkustukseen oikeuttava henkilökortti, viisumi, rokotustodistukset jne.) ja niiden voimassaolosta ja oikeellisuudesta ja hän vastaa niiden kustannuksista. Happy Hamlet ei vastaa vahingosta, joka asiakkaalle aiheutuu, mikäli hänen osallistumisensa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin tai viisumin epäämisen vuoksi. Suositeltavaa on ottaa matkustusasiakirjoista kopiot ja säilyttää niitä eri paikassa kuin alkuperäisiä. Yhdet kopiot kannattaa jättää kotiin.

Asiakas on matkustaessaan aina ensisijaisesti vastuussa itsestään ja omaisuudestaan. Edellytämme riittävän peruutusturvan sisältävän matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen ottamista jo pakettia varattaessa peruutuskulujen (sis. peruutusturva oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta) ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta. Lisäksi kehotamme asiakkaitamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Suosittelemme ottamaan matkavakuutuskirjan tai -kortin mukaan.

Erityisvaatimukset

Palvelumme ollessa hyvin räätälöity, pyrimme täyttämään asiakkaiden erityisvaatimukset.

Mikäli asiakkaalla on keliakia, kasvisruokavalio tai pähkinä-, kala-, kananmuna- tai jokin muu vakava ruoka-aineallergia, on siitä ehdottomasti ilmoitettava etukäteen viimeistään kahta (2) viikkoa ennen paketin aloitusajankohtaa. Pyydämme vielä tarkistamaan annoksen sisällön ennen jokaista ruokailua. Valitettavasti ruoka-ainemieltymyksiä emme voi huomioida.

Asiakaspalautteet

Asiakaspalautetta voi lähettää osoitteeseen The Happy Hamlet, Lieu dit Gary, 82190 Fauroux tai sähköisesti osoitteeseen hello@thehappyhamlet.com. Palvelussa ilmenevistä puutteista tulee ilmoittaa välittömästi kohteessa Happy Hamletin edustajalle tai yhteistyökumppanille. Korvausvaatimukset on tehtävä aina kirjallisesti Happy Hamletille viimeistään 45 vrk paketin päättymisajankohdan jälkeen.

Asiakasrekisteri

Happy Hamletin osoiterekisteriä voidaan henkilörekisterilain mukaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin. Jos ette halua tarjouksia, voitte ilmoittaa siitä sähköpostitse hello@thehappyhamlet.com.

Internet

Happy Hamlet ei vastaa esitteessä ja kotisivulla esiintyvien kolmansien tahojen linkkien tietosisällöstä.

Happy Hamlet

Palvelujen tarjoaja on HAPPY HAMLET, Lieu dit Gary, 82190 Fauroux, France. Ranskan lainsäädännön vaatimuksesta seuraavat yrityksen viralliset lisätiedot: SARL Happy Hamlet, Lieu dit Gary, 82190 Fauroux, France. Capital Social 5.000 EUR. SIRET 818 368 383 00019. Greffe du Tribunal de Commerce de Montauban, France.

HYVÄ MYÖS TIETÄÄ

Ohjelma ja aikataulut

Kaikki ajat aikatauluissa ovat paikallisia aikoja. Mahdollisista aikataulumuutoksista ilmoitamme asiakkaille mahdollisimman nopeasti.

Kriisitilanteessa, joita ovat esim. luonnonmullistukset, suuronnettomuudet, poliittiset rauhattomuudet, sota ja aseelliset selkkaukset sekä laajat epidemiat, Happy Hamlet voi peruuttaa paketin kokonaisuudessaan tai sen osia, keskeyttää paketin tai vaihtaa paketin ohjelman sisältöä alun perin vahvistetusta.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Suosittelemme hankkimaan eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Kortilla saa sairaanhoitoa samaan hintaan ja saman käytännön mukaisesti kuin kyseisen valtion asukkaat. Eri valtioilla on omat käytäntönsä, ja niihin kannattaa tutustua ennen lähtöä osoitteessa www.kela.fi/sairaanaulkomailla. Erityisen tärkeä kortti on vakavissa tapauksissa, koska yksityisillä lääkäriasemilla ei aina voida hoitaa kaikkia tilanteita. Kortti on ilmainen ja se tilataan Kelasta verkossa tai puhelimitse.

Rokotukset

Asiakkaan vastuulla on tarvittavien rokotusten hankkiminen. Kaikilla matkoilla on hyvä olla voimassaoleva jäykkäkouristus-, kurkkumätä- ja poliorokotus. Lisätietoja rokotuksista ja muista terveyden- huoltoon liittyvistä asioista saa terveyskeskuksista ja rokotusasemilta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta www.thl.fi (Rokottaminen/Matkailijan terveysopas).

Tullimääräykset

Tiedot eri maiden tullimääräyksistä löytyy tullin sivuilta www.tulli.fi.